Privacyverklaring

Privacyverklaring

Café Restaurant Courzand, gevestigd aan Waalhaven zz 52-66, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Café Restaurant Courzand,
Waalhaven zz 52-66
T 010 429 70 90

Anna Bogachova is de Functionaris Gegevensbescherming van Café Restaurant Courzand. Ze is te bereiken via anna@courzand.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Café Restaurant Courzand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens
- Locatiegegevens
- Gegevens over activiteiten door de gebruiker op de website
- Gegevens over surfgedrag
- Lijst met contactgegevens via een app
- Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anna@courzand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Café Restaurant Courzand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandeling betaling (toestemming)
- Verzenden nieuwsbrief en/of reclame (toestemming)
- Telefonisch of e-mail contact (toestemming)
- Door middel van analyse van bezoekersgedrag om zodoende de website te blijven verbeteren (toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming
Café Restaurant Courzand neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Café Restaurant Courzand) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Café Restaurant Courzand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Alle verzamelde gegevens, waaronder nieuwsbriefinschrijvingen, contactaanvragen,offerteaanvragen, mailingen en reserveringen hebben een Bewaartermijn van maximaal 10 jaar. De Bewaartermijn gaat in op het moment van ontvangen gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Café Restaurant Courzand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Café Restaurant Courzand gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Wettelijk verplichte termijn

- Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.
- Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet.
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Café Restaurant Courzand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anna@courzand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Café Restaurant Courzand wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Café Restaurant Courzand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anna@courzand.nl.
- computers en laptops zijn beveiligd met een wachtwoord
- De website is beveiligd met SSL, de gegevens van de formulieren komen via een beveiligde verbinding binnen.